Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Informàtica
Branca de coneixement
Branca d'enginyeries i arquitectura
Menció/Especialitat
Grau professionalitzador: Enginyer/a tècnic/a en Informàtica. Es poden cursar tres mencions o especialitats: Computació, Enginyeria del software i Tecnologies de la informació.
Any d'inici
2010-11
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS, 4 anys.
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
70 places
Curs acadèmic
Calendari acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya. Estudis amb coeficient d'estructura docent C
Coordinador/a
Fernando Cores
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)