Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ                           

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau de les universitats públiques catalanes cal realitzar la preinscripció universitària.

En aquest enllaç es pot trobar tota la informació i terminis per realitzar la preinscripció.

MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE PRIMER CURS (nou ingrés)

Es realitza de forma presencial a la secretaria del centre i s'oferten 70 places.

S'han establert tres períodes de matrícula diferents segons la modalitat en què l'estudiant hagi obtingut plaça en la preinscripció universitària:

  • Plaça obtinguda en primera preferència.
  • Plaça obtinguda en preferències posteriors a la primera.
  • Plaça obtinguda en la convocatòria de setembre.

Els dies reservats per a realitzar aquestes matricules es poden consultar al Calendari de matrícula 

La informació relacionada amb la matrícula, documents, beques, pagament, dates i horaris es pot consultar en aquesta pàgina o bé personalment a la secretaria del centre.

Adreça del centre: C. de Jaume II, 69, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 27 01 / 973 70 27 02

___________________________________________

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria i Curs Zero de Física per a l'Enginyeria, dirigits a estudiants que accedeixen a primer curs del Grau en Enginyeria Informàtica amb l'objectiu de repassar/refrescar conceptes d'aquestes disciplines als nous alumnes.

Informa't:

 

 

 

MATRÍCULA DE LA RESTA D'ALUMNES A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

La matriculació dels estudiants del grau que no són de nou accés es realitza pel sistema d'automatrícula per internet a http://automat.udl.cat, excepte l'estudiantat que accedeix mitjançant trasllat directe de l'expedient, el qual es matricula de forma presencial a la secretaria del centre.

Abans de fer l'automatrícula cal recollir per l'aula d'informàtica del centre, si encara no es té, el nom d’usuari i la clau d’accés (contrasenya) que permet accedir-hi.

Els estudiants que fan ús de l'automatricula per internet són: Estudiants de grau de segon, tercer i quart curs.

  • La informació relacionada amb l'automatrícula, beques, pagament, dates i horaris es pot consultar a la pàgina de matrícula o bé personalment a la secretaria del centre.
  • El periode d'automatrícula es pot consultar en aquest enllaç.
  • Per a les assignatures amb limitació de places, les preferències de matrícula estaran supeditades a la disponibilitat de places i a la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Cal consultar a partir del dia 3 de setembre el dia i hora assignats per a l'inici de l'automatrícula. El dia i hora s'assignaran per ordre de la nota mitjana de l'expedient, podeu consultar els criteris d'assignació. Durant tot el període de matrícula es poden fer canvis.
  • Per a les assignatures sense limitació de places, no hi haurà un ordre establert per matricular-se. El periode d'automatrícula es pot consultar en aquest enllaç.


 El grup d'estudiants que fan la matrícula en modalitat presencial és:

Estudiantat amb trasllat d’expedient acadèmic o que han de matricular assignatures convalidades o reconegudes. Aquesta matrícula serà presencial a la secretaria, de 9.30 a 14.00 hores.

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

A la web de la secretaria del centre a l'apartat altres tràmits de matrícula s'indica com es poden realitzar modificacions de la matrícula.

Aquestes modificacions no tenen càrrega econòmica quan es fan dins del període de temps establert.