Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

El Grau en Enginyeria Informàtica habilita l'estudiant per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica, per a la professió regulada d'Enginyer/a en Informàtica.

A la Universitat de Lleida el Grau en Enginyeria Informàtica s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior . L'obtenció del títol de graduat en Enginyeria Informàtica habilita l'accés al Màster en Enginyeria Informàtica, el qual també s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Informàtica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

  • Grups reduïts
  • Avaluació continuada
  • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
  • Tutories individualitzades
  • Incorporació de metodologies actives
  • Pràctiques tutelades en empreses
  • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua
  • Podràs escollir entre tres mencions o especialitats: Computació, Enginyeria del software i Tecnologies de la informació

A més, el Servei de Biblioteca i Documentació i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) posen a disposició de la comunitat universitària un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca.  

D'altra banda, l'Anella de Recerca UdL, impulsora de la recerca i la transferència de coneixement que està portant a terme el personal docent i investigador de la Universitat de Lleida, fa possible l'enriquiment de les matèries impartides en aquesta titulació amb activitats d'alt contingut pràctic i també científic.