Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys.

Impartit per

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2010-11

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castellà, Anglès

Places

70 places

Coordinador/a

Fernando Cores coord.gei@eps.udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Noies i TIC
Noies i TIC
Noies i TIC
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Universitat de Lleida
Correu Electrònic
Correu Electrònic
Correu Electrònic
Seu Electrònica
Seu Electrònica
Seu Electrònica
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Biblioteca i Documentació
Biblioteca i Documentació
Biblioteca i Documentació
Alumni UdL
Alumni UdL
Alumni UdL

 

 

Presentació del Grau

La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En la informàtica hi convergeixen els fonaments de la ciència de la computació, la programació, les metodologies per al desenvolupament de programari i de les comunicacions.

Al Grau en Enginyeria Informàtica desenvoluparàs els coneixements i competències necessàries per concebre, dissenyar, desenvolupar, mantenir i gestionar sistemes informàtics per a problemes que van des de la gestió de la informació en el context empresarial, passant per problemes de control i gestió de processos i dispositius industrials, fins a problemes de gestió dels serveis i infraestructures de computació, comunicació i emmagatzemament de la informació.

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan plenament preparats per estudiar, dissenyar i instal·lar xarxes informàtiques, projectes d'enginyeria de sistemes i informàtica industrial, projectes d'enginyeria del programari i de sistemes d'aplicació de la informació.

A més, si sou bons estudiants i teniu interès pels estudis tècnics i de gestió empresarial, podeu cursar el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE

 

 

 

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Sessió de presentació del Grau en Enginyeria Informàtica a la Jornada de Portes Obertes Virtual de l'EPS celebrada al maig del 2020:

El Grau en Enginyeria Informàtica habilita l'estudiant per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer/a tècnic/a en Informàtica i, cursant el Màster en Enginyeria Informàtica, el qual també s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior, per a la professió regulada d'Enginyer/a en Informàtica.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 30% de la docència del grau en Enginyeria Informàtica s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en Enginyeria Informàtica poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'un mapa de dobles titulacions internacionals, tan de grau com de màster, en prestigioses universitats de Dinamarca, Brasil o Indonèsia.
 • Perquè podràs participar d'un Minor Internacional amb universitats dels Països Baixos, Bèlgica, Austria i Sudàfrica.
 • Podràs escollir entre tres mencions al títol: Computació, Enginyeria del Software i Tecnologies de la Informació.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Informàtica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau enEnginyeria Informàtica. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Experiencies EPS. Grau en Enginyeria Informàtica, l'experiència del Boris:

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Un projecte desenvolupat pel grup de recerca en biomatemàtica i bioestadística i el grup de recerca en Computació Distribuïda de la Universitat de Lleida

La majoria de les malalties rares documentades tenen un origen genètic. A causa de la seua baixa freqüència, és difícil un primer diagnòstic. Sovint, es basa en un test genètic que acostuma a ser car i a dirigir-se un grup reduït de malalties. Per això, és important desenvolupar eines que facilitin als metges el diagnòstic inicial.

Investigadors de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) han desenvolupat una aplicació web gratuïta que ajuda al diagnòstic inicial de fins a 4.000 malalties rares.

 

Un projecte desenvolupat pel grup de robòtica i processat de la senyal de la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida ha desenvolupat, mitjançant la càtedra Indra-Fundación Adecco, un conjunt d’eines d’accessibilitat que faciliten l’accés de les persones amb discapacitat motriu a les noves tecnologies. En el marc d’aquesta Càtedra s’han desenvolupat solucions tecnològiques d’èxit com el ratolí virtual HeadMouse i el teclat virtual VirtualKeyboard, de les que ja s’han comptabilitzat a prop de 400.000 descarregues en tot el món.HeadMouse és un ratolí virtual que permet tenir el control del ratolí convencional de l’ordinador mitjançant petits moviments del cap i la realització d’accions de clic a partir d’accions facials.

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Enginyeria Informàtica per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 70.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

 

Mencions

Al Grau en Enginyeria Informàtica podràs escollir entre tres mencions al títol:

Menció en Computació.

Adquiriràs els fonaments teòrics i tècnics per al disseny de solucions eficients als reptes en intel·ligència artificial, computació i tractament de grans volums de dades.

Menció en Enginyeria del Software

Aprofundiràs en l'anàlisi de requeriments, el desenvolupament i la implantació de sistemes software que responen a les necessitats dels usuaris i de les empreses.

Menció en Tecnologies de la Informació

Aprofundiràs en el disseny, implantació i validació de serveis i infraestructures de comunicació atenent els requeriments legislatius i de seguretat de les organitzacions.

 

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQUInforme laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan plenament preparats per estudiar, dissenyar i instal·lar xarxes informàtiques, projectes d'enginyeria de sistemes i informàtica industrial, projectes d'enginyeria del programari i de sistemes d'aplicació de la informació.

A més de la docència i la recerca, les activitats professionals més habituals dels graduats en Enginyeria Informàtica són les següents:

 • Càrrecs directius (cursant el Master en Enginyeria Informàtica): director/a de sistemes d'informació, director/a de desenvolupament, director/a de producció i explotació o responsable d'informàtica.
 • Càrrecs de comandament: personal tècnic intermedi, cap de projectes, analista funcional, responsable d'àrea, consultor/a, arquitecte/a de bases de dades, responsable de qualitat, metodologies i organització o arquitecte/a de sistemes.
 • Càrrecs tècnics: administrador/a de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat dels sistemes d'informació o responsable de microxarxes, desenvolupador d'aplicacions.

 

Minor internacional Global Acting in ICT

El Minor Internacional Global Acting in ICT és una especialització internacional que es pot obtenir cursant la menció al títol de Tecnologies de la Informació. Aquest minor consisteix en estudiar uns mòduls específics de 3 setmanes de durada al llarg d'un semestre (el 1r semestre de 4t curs) presencialment en cadascuna de les 5 institucions participants:

 Fontys University of Applied Sciences

Netherlands

fontys

PXL University of Applied Sciences and Arts

Belgium

logoPXL

University of Applied Sciences Upper Austria

Austria

austria

Belgium Campus ITversity

Sudáfrica

belgium

Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Catalunya  (Espanya)

 

 

Dobles titulacions internacionals

Dobles graus internacionals

VIA University College - Dinamarca

VIA University College, situada a la ciutat de Horsens, a la regió central de Dinamarca, educa, entre d'altres, futurs enginyers i dissenyadors. Ofereix més de 40 graus en vuit campus de tota la regió. Els departaments de formació més avançats de VIA tenen més de 20.000 participants anuals en programes de garu i de màster. Fet que fa de VIA UC la institució més gran de formació universitària del nord d’Europa.

Horsens és una ciutat de la costa est de la regió de Jutland a Dinamarca. La població de la ciutat és de 59.181 habitants (dada de l'any 2019) i la població del municipi és de 90.370 habitants (dada de l'any 2019). Es, en conseqüència, la 8a ciutat més gran de Dinamarca. Horsens també és una ciutat coneguda per la seva cultura i la seva oferta d'entreteniment: el nou teatre Horsens és un centre cultural que celebra més de 200 esdeveniments anuals que ha aconseguit programar espectacles d'artistes importants com Bob Dylan, Madonna o els The Rolling Stones. Actualment, la ciutat està experimentant un desenvolupament positiu amb la nova indústria que es trasllada a Horsens, sobretot del sector de d’electrònica i el disseny gràfic. Horsens també disposa de l’únic museu industrial de Dinamarca.

 

Facens - Brasil

L’Escola d’Enginyeria Facens es troba a la ciutat de Sorocaba. La ciutat, fundada el 1654, està situada a 90 km de São Paulo i té 670.000 habitants. FACENS és la primera institució d’educació superior del sector fundada a Sorocaba i que va obtenir el Premi Superior en concepte institucional del Ministeri d’Educació el 2018 entre altres premis d’altres institucions. S'ha convertit recentment en una universitat completa que ofereix, no només estudis d'enginyeria, sinó d'altres. FACENS és una institució emprenedora amb molts i diversdos laboratoris i centres d’innovació (Smart Campus, LIGA Facens, Ipeas, FabLab ...) orientats al sector professional i al desenvolupament, però també oberta a tots els estudiants que vulguin participar-hi. Cal destacar també els objectius de desenvolupament sostenible implicats en tots els seus projectes.

 

Doble màster internacional

Institut Teknologi Bandung (ITB) - Indonèsia

L’Institut Teknologi Bandung (ITB) és una universitat d’investigació coeducativa estatal ubicada a Bandung, Indonèsia. Fundada el 1920, ITB és la universitat més antiga orientada a la tecnologia d'Indonèsia i ha estat acreditada com una de les universitats més prestigioses d'Indonèsia.

L’ITB es troba a diferents indrets d’Indonèsia, però el campus principal es troba a la ciutat de Bandung, la capital de la província de Java Occidental a Indonèsia. És la quarta ciutat més poblada d'Indonèsia amb més de 2,5 milions d'habitants. Situada a uns 140 quilòmetres al sud-est de Jakarta, la ciutat es troba en una conca envoltada de muntanyes volcàniques que proporciona un sistema de defensa natural, que va ser el motiu principal del pla del govern de les Índies Orientals Holandeses per traslladar la capital de Batavia (actual Jakarta) a Bandung.

A principis del 2016, l’ITB tenia nou programes d’estudis universitaris acreditats internacionalment d’una institució d’acreditació independent basada als Estats Units, Board d’Accreditation for Engineering and Technology, on ITB i una altra institució indonèsia són les úniques universitats públiques d’Indonèsia amb aquesta particular institució acreditativa internacional. Els deu programes d'estudi són Enginyeria Elèctrica, Informàtica, Enginyeria Química, Física d'Enginyeria, Enginyeria Industrial, Gestió d'Enginyeria, Enginyeria Oceànica, Enginyeria del Petroli, Enginyeria Civil i Enginyeria Ambiental.

 

 

 Qualitat

Segell de qualitat europeu EURO-INF

Segell de qualitat AQU Catalunya 

 

L'Escola Politècnica Superior va aconsseguir el 2016 l'acreditació internacional del Grau en Enginyeria Informàtica amb el segell europeu de qualitat EURO-INF. Un segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

L'etiqueta d'EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l'agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS de la UdL. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, el Politècnic de Milan d'Itàlia, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del Regne Unit, entre d'altres.

Així mateix també cal destacat que en aquest mateix procés d’acreditació el Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL també va rebre el Segell europeu de qualitat EURO-INF.

El Grau en Enginyeria Informàtica de l'EPS de la UdL ha estat acreditat per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb el resultat final d'ACREDITAT AMB EXCEL·LÈNCIA. En aquest sentit, cal remarcar que solament el 7% del graus acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència. De fet, el grau en Enginyeria Informàtica és el primer grau de la UdL que obté aquesta  qualificació.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.

Així mateix també cal destacat que en aquest mateix procés d’acreditació el Màster en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL també va rebre l’ACREDITACIÓ AMB EXCEL·LÈNCIA, (sols el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència) essent, a nivell de Catalunya, l’únic Centre que assoleix l’acreditació d’excel·lència en totes les titulacions d’una mateixa branca (grau i màster).

 

Contacte

Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica

Jordi Planes Cid

Despatx: 2.17 | EPS | Lleida | Tel: 973 702 764  |  coord.gei@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 0.14 |  EPS  |  Lleida  |  Tel: 973 702 705  |  capest.inf@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Descobreix el grau en 3 minuts